Vedtægter Næstved

Skrevet af Allan Madsen, webmaster til .

Vedtægter for Politipensionisterne Næstved

§ 1           Navn og hjemsted

         Foreningens navn er Politipensionisterne Næstved.

               Foreningens hjemsted er formandens bopæl.

§ 2           Formål

               Foreningen er en partipolitisk uafhængig sammenslutning af pensionerede tjeneste-

               mænd fra Politiforbundet i Danmark samt pensionerede medlemmer fra politiet og

               domstolenes tjenestemandsforeningog deres ægtefæller/samlevere.

               Foreningen har blandt andet til formål at:

-          være bindeled mellem medlemmerne og Landsforeningen,

-          varetage medlemmernes økonomiske interesser i henseende til pension

og andre sociale forhold i nært samarbejde med Landsforeningen og an-

dre statslige pensionistforeninger,                        

-          fastholde et nært tilknytningsforhold til de faglige organisationer,

-          koordinere og aktivere foreningsarbejdet ved blandt andet meddelelser i

DANSK POLITI og STATSPENSIONISTEN og fremme indlæg fra med-lemmerne til optagelse i samme medlemsblade,

-          opretholde og fremme et fortsat godt kammeratskab ved afholdelse af mø-

der, selskabelige sammenkomster og andre aktiviteter for medlemmerne til

styrkelse af sammenholdet og til fjernelse af ensomhedsfølelse.

Medlemsliste

contactsHer finder du kontaktoplysninger på medlemmerne af polpens.
Du kan rette dine oplysninger, opdaterer foto og baggrund på din side.

Klik på "Opdater denne profil"/"Opdater din profil".


Opdater dine oplysninger

picsBaggrundsbilledet kan du vælge fra et fra hjemmesiden eller du kan uploade et fra din egen samling.
Kontaktbilledet opdateres under "Foto af dig", og
dine oplysninger, navn, brugernavn, mailadresse og password kan du ændre under "Kontakt oplysninger"